główna zawartość
artykuł nr 6

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE...

ID-III-340/05/2007 Opatów, 2007-06-14 Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego d

artykuł nr 7

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE...

ID-III-340/04/2007 Opatów, 2007-06-08 Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27 - 500 Opatów ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa i zmiana sposob

artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Opatów informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zł zostało unieważnione na podstawie: art.92 ust.1 pkt.1.

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty górnicze, zabezpieczające na terenie Starego Miasta Opatowa na potrzeby Gmina Opatów. Nr sprawy: ID-III-340/02/2007.

artykuł nr 10

ID-III-340/02/2007 Opatów, 2007-03-22 ...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Roboty górnicze, zabezpieczające na terenie Starego Miasta Opatowa na potrzeby Gmina Opatów. Nr sprawy: ID-III-340/02/20