główna zawartość
artykuł nr 6

Unieważnienie przetargu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANia dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.05.2011. Nazwa zadania: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2011/2012w części IV i V.

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.05.2011. Nazwa zadania: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2011/2012

artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Opatów: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Sandomierza w roku szkolnym 2011/2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

artykuł nr 9

Zawiadimienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy : ID.III.271.03.2011 Opatów 2011-07-27 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID.III.271.03.2011. Nazwa zadania: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Sandomierza w roku szkolnym 2011/2012

artykuł nr 10

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi na "Dowóz i odwóz ucznió ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2011/2012 część I i III.