główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przetarg nieograniczony na Dowóz i opdwóz uczniów ze szkół w Gminie Opató woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2011.2012. Nr ogłoszenia:197072-2011;data zamieszczenia 13.07.2011r OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -USŁUGI .CZĘŚĆ _II i IV.

artykuł nr 12

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów 11.07.2011r Numer sprawy ID .III.271.02.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ID.III.271.02.2011. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2011/2012 - część I i III.

artykuł nr 13

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-271/01/2011. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2011/2012 dotyczy części I i III.

artykuł nr 14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III-271/01/2011. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2011/2012

artykuł nr 15

Informacja

Numer sprawy OPS-271/01/2011 Opatów, 2011-05-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OPS-271/01/2011. Nazwa zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie wg Projektu Systemowego - Małe kroki do sukcesu.