główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272km Numer ogłoszenia: 268308 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice. Numer ogłoszenia: 243260 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Remont Stacji Uzdatniania wody oraz remont ujęcia wody i sieci wodociągowej w miejscowości Kobylany Numer ogłoszenia: 239936 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia: 231424 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy Numer ogłoszenia: 195544 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi