główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 27.07.2015r ID-III.271.10.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.10.2015 Nazwa zadania:„Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie”

artykuł nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Poprawę warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Opatów - Organizacja placu zabaw. Numer ogłoszenia: 163608 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Opatów - dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT. Numer ogłoszenia: 158532 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów, dnia 26.06.2015r ID-III.271.8.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.8.2015 Nazwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Opatów - organizacja placu zabaw”

artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów, dnia 23.06.2015r ID-III.271.9.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.9.2015 Nazwa zadania: „Poprawa warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Opatów - dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT.”