główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów. Numer ogłoszenia: 135494 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

artykuł nr 12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 29.05.2015r ID-III.271.7.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.7.2015 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów ”.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 900.932,00 zł. Numer ogłoszenia: 121430 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów 15.05.2015r ID-III.271.6.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.6.2015 Nazwa zadania: „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów w wysokości 900.932 zł”

artykuł nr 15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatów Numer ogłoszenia: 97454 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane