główna zawartość
artykuł nr 11

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 18.11.2016r RMKG-XII.271.11.2016 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.11.2016 Nazwa zadania:” Dostawa energii elektrycznej na potrzeb Gminy Opatów”

artykuł nr 12

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 7.11.2016r RMKG-XII.271.10.2016 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.10.2016 Nazwa zadania: ”Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie„

artykuł nr 13

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 4.11.2016r RMKG-XII.271.9.2016 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.9.2016 Nazwa zadania:” Dokumentacja projektowa na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów”

artykuł nr 14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 330974 - 2016 z dnia 2016-10-26 r. Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/217 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 20.10.2016r RMKG-XII.271.8.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.8.2016 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/2017 „