główna zawartość
artykuł nr 16

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 13.10.2016r RMKG-XII.271.8.2016 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.8.2016 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/2017 „

artykuł nr 17

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Opatów 05.10.2016r RMKG-XII.271.7.2016 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.7.016 Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów - Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500 „

artykuł nr 18

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 04.10.2016r RMKG-XII.271.7.2016 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG.XII.271.7.2016 Nazwa zadania:” Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500 „

artykuł nr 19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 303769 - 2016 z dnia 2016-08-31 r. Opatów: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

artykuł nr 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 23.08.2016r RMKG-XII.271.6.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.6.2016 Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych w Gminie Opatów„