główna zawartość
artykuł nr 31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ID-III.271.1.2016 Opatów, dnia 27.01.2016 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kult...