główna zawartość
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 24.10.2019r IMK-III.271.9.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.9.2019 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2019/2020 „

artykuł nr 12

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 23.10.2019r IMK-III.271.10.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2019. Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych w ul. Czesława Miłosza i ul. Mikołaja Reja w Opatowie

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 14.10.2019r IMK-III.271.8.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.8.2019 Nazwa zadania „ Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów „ Część II. Przebudowa drogi gminnej nr 358027T - Kornacice -Podole I

artykuł nr 14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 14.10.2019r IMK-III.271.8.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.8.2019 Nazwa zadania „ Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów „ Część I. Przebudowa drogi gminnej nr 358018T - Podole -Rosochy II.

artykuł nr 15

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 10.10.2019r IMK-III.271.9.201 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy: IMK-III.271.9.2019 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2019/2020 „