główna zawartość
artykuł nr 16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 08.10.2019r IMK-III.271.7.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2019 Nazwa zadania „ Remont dróg gminnych w Opatowie „ Część II. Remont drogi gminnej nr 358092T - ul. Wąska w Opatowie.

artykuł nr 17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 08.10.2019r IMK-III.271.7.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2019 Nazwa zadania „ Remont dróg gminnych w Opatowie „ Część I. Remont drogi gminnej nr 358070T - ul. Władysława Jagiełły.

artykuł nr 18

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 07.10.2019r IMK-III.271.8.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK. III.271.8.2019. Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów „.

artykuł nr 19

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 03.10.2019r IMK-III.271.7.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.7.2019. Nazwa zadania: „ Remont dróg gminnych w Opatowie”

artykuł nr 20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510162488-N-2019 z dnia 05-08-2019 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi