główna zawartość
artykuł nr 26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510125792-N-2019 z dnia 24-06-2019 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej w ul. Czernika w Opatowie od km 0+000 do km 1+150 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

artykuł nr 27

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów, dnia 12.06.2019r IMK-III.271.4.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.4.2019 Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej w ul. Czernika w Opatowie od km 0+000 do km 1+150”

artykuł nr 28

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 07.06.2019r IMK-III.271.4.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.4.2019. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej w ul. Czernika w Opatowie ok km 0+000 do km 1 +150 „

artykuł nr 29

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 06.05.2019r IMK-III.271.3.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IMK-III.271.3.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 358096T na terenie miasta Opatowa – ul. Stefana Żeromskiego.

artykuł nr 30

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 24.04.2019r IMK-III.271.3.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.3.2019. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358096T na terenie miasta Opatowa – ul. Stefana Żeromskiego.”