główna zawartość
artykuł nr 31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510027997-N-2019 z dnia 13-02-2019 r. Gmina Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

artykuł nr 32

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 08.02.2019r RMKG-XII.271.2.2019 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RMKG-XII.271.2.2019 Nazwa zadania: „ Przebudowa i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów przyległych z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie „

artykuł nr 33

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 07.02.2019r RMKG-XII.271.2.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.2.2019 Nazwa zadania: „ Przebudowa i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenów przyległych z przeznaczeniem na teren rekreacji sportowej Samorządowego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie „

artykuł nr 34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 21.01.2019r RMKG-XII.271.1.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy:RMKG-XII.271.1.2019 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów ”.

artykuł nr 35

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 11.01.2019r RMKG-XII.271.1.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.1.2019. Nazwa zadania:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów .”