główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 30.07.2020r IMK-III.271.10.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2020 Nazwa zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatów” .

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510139736-N-2020 z dnia 30-07-2020 r. Gmina Opatów: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 29.07.2020r IMK-III.271.11.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2020 Nazwa zadania „ Wykonanie dokumentacji na zadanie- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie”

artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510137461-N-2020 z dnia 28-07-2020 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

artykuł nr 5

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 24.07.2020r IMK-III.271.10.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2020. Nazwa zadania: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatów „