główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 20.10.2020r IMK-III.271.14.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.14.2020 Nazwa zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki „ .

artykuł nr 2

Informacja z sesji otywarcia ofert

Opatów dnia 13.10.2020r IMK-III.271.14.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.14.2020. Nazwa zadania: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki.”

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 07.10.2020r IMK-III.271.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.13.2020 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 „

artykuł nr 4

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 30.09.2020r IMK-III.271.13.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK- III.271.13.2020 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2020/2021 „

artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510179703-N-2020 z dnia 18-09-2020 r. Gmina Opatów: Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacice gm. Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane