główna zawartość
artykuł nr 6

K O M U N I KA T

Miejska Komisja Wyborcza w Opatowie zawiadamia pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, że rejestracja kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów odbywać się będzie w siedzibie Urzę

artykuł nr 7

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione dokonujących rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opatowie, że termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczyc

artykuł nr 8

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W...

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATOWIE 1.Kotkowski Jacek – Przewodniczący Komisji

artykuł nr 9

Obwieszczenie o kręgach wyborczych, ich granicach...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 18 września 2006 roku. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje