główna zawartość
artykuł nr 6

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do...

Na podstawie art. 182 § 2 pkt. 1 ustawy w z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. /, informuje się pełnomocników komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali listy kandydatów na posłów do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 33 obejmującym obszar województwa świętokrzyskiego oraz pełnomocników komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym nr 82 obejmującym część...

artykuł nr 7

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 8

Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Opatowie

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

artykuł nr 9

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 roku – Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. /, podaje się do wiadomości publicznej informację o miejscach na obszarze miasta i gminy Opatów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku: