główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatów na dzień 31.12.2013

Dostępne kategorie:
2013 rok
2005 rok
2004 rok
2003 rok