główna zawartość
artykuł nr 11

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2018-2022 za 2018 rok.

Załączniki:
Sprawozdanie 219 KB
artykuł nr 12

Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie za rok 2018r.

Załączniki:
Sprawozdanie 554 KB
artykuł nr 13

Sprawozdanie roczne za 2017 r. z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Załączniki:
sprawozdanie MB
artykuł nr 14

Sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie za rok 2017 r.oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 r.

Załączniki:
sprawozdanie MB
artykuł nr 15

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatów na lata 2016-2021 za 2017 r.

Załączniki:
sprawozdanie 866 KB