główna zawartość
artykuł nr 1

"Oficjalny Wniosek na mocy art.61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.241 KPA " z dnia 14.11.2018r. do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Załączniki:
Petycja-odpowiedz 224 KB
Treść petycji 260 KB