główna zawartość
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 116/2019

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 115/2019

w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 13

INFORMACJA

INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH z dnia 27 sierpnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 112/2019

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 15

POSTANOWIENIE NR 188/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W...

POSTANOWIENIE NR 188/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Opatów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.