główna zawartość
artykuł nr 16

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.

artykuł nr 17

Kompletowanie dokumentacji w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej / Ustalanie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Załączniki:
dps(*rtf) 43 KB
artykuł nr 18

Przyznanie pomocy w formie sfinansowania kosztów dożywiania dzieci w stołówce szkolnej.

Załączniki:
dożywianie (*.rtf) 44 KB
artykuł nr 19

Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

artykuł nr 20

Świadczenia rodzinne.

Załączniki:
świadczenia rodzinne (*.doc) 37 KB