główna zawartość
artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W OPATOWIE...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W OPATOWIE z dnia 25.08. 2004r. Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zag

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr. 62 poz. 627/ Urząd Miasta i Gminy Opatów informuje, że w publicznie dostępnym wykazie znajdującym się e Biurze Obsługi Interesant

artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opatów - Dworzec"