główna zawartość
artykuł nr 16

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II ustny przetarg nieograniczony w dniu 25 lipca 2005 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, Plac Obrońców Pokoju 34

artykuł nr 17

INFORMACJA

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY W OPATOWIE z dnia 9.06.2005 Na podstawie art. 32 ust.1 i art. 53 ustawy z dnia 23 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, że P.P.H.U. "

artykuł nr 18

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy, że w dniu 27 kwietnia 2005 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

artykuł nr 19

I N F O R M A C J A

W związku z umożliwieniem pracownikom udziału w uroczystościach towarzyszących pogrzebowi Jana Pawła II dzień 8 kwietnia br. będzie dniem wolnym od pracy.

artykuł nr 20

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy, że w dniu 31 marca 2005 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.