główna zawartość
artykuł nr 21

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW ogłasza na podstawie art. 11 ust 2 i 13 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) konkurs na dotacje z budżetu Gminy Opatów

artykuł nr 22

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

artykuł nr 23

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )