główna zawartość
artykuł nr 1

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do...

UCHWAŁA NR ........ /.......... / 2004 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia ..................................... 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów "Kobylany - Strzyżowice - częś

artykuł nr 2

projekt uchwały

UCHWAŁA NR ........ /.......... / 2004 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia ..................................... 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opatowa "ul. Sienkiewicza - Opatówka".