główna zawartość
artykuł nr 56

Uchwała Nr XLI/302/2006

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów za rok 2005.

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR XL/301/2006

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

artykuł nr 58

Uchwała Nr XLI/306/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Opatów o nazwie „Centrum Sportu i Wypoczynku w Opatowie”.

artykuł nr 59

Uchwała Nr XLIII/317/2006

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ OPATÓW – DWORZEC ”

artykuł nr 60

Uchwała Nr XLV/327/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok