główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 18b/2006

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz określenia zakresu jej działania

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 18a/2006

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 18/2006

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 17/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 16/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.