główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXVII/189/2004

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

artykuł nr 7

Uchwała Nr XXVII/188/2004

w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu płatnosci, sposobu poboru podatku od pasiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór.

artykuł nr 8

Uchwała Nr XXVII/187/2004

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2005 na obszarze Gminy Opatów.

artykuł nr 9

Uchwała Nr XXVII/186/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.

artykuł nr 10

Uchwała Nr XXVI/185/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.