główna zawartość
artykuł nr 76

Uchwała Nr XVIII /138/2004

Uchwała Nr XVIII / 138 / 04 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

artykuł nr 77

Uchwała Nr XVIII /137/2004

Uchwała Nr XVIII / 137/ 04 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Brzeziu

artykuł nr 78

Uchwała NR XVII/127/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Opatów - dworzec"

artykuł nr 79

Uchwała Nr XVII/125/2004

Uchwała Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2004 rok"

artykuł nr 80

Uchwała Nr XVII /129/2004

Uchwała Nr XVII / 129 /04 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lutego 2004 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyj