główna zawartość
artykuł nr 6

UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/2005

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2006 rok”.

artykuł nr 7

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/2005

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

artykuł nr 8

UCHWAŁA Nr XXXVIII/274/2005

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.

artykuł nr 9

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/2005

w sprawie Statutu Centrum Sportu i Wypoczynku w Opatowie.

artykuł nr 10

UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/2005

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Opatów o nazwie "Centrum Sportu i Wypoczynku w Opatowie".