główna zawartość
artykuł nr 56

Uchwała nr XXXI/220/2005

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Okalina Wieś.

artykuł nr 57

Uchwała nr XXXI/219/2005

w sprawie Regulaninu wynagraczania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów

artykuł nr 58

Uchwała nr XXXI/218/2005

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów.

artykuł nr 59

Uchwała nr XXXI/217/2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.

artykuł nr 60

Uchwała nr XXX/216/2005

w sprawie przejęcia w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Sienkiewicza Nr 5