główna zawartość
artykuł nr 66

Uchwała nr XXIX/210/2005

w sprawie dokonania zmiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Jagiełły i Górnej

artykuł nr 67

Uchwała nr XXIX/209/2005

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Nikisiałce Dużej

artykuł nr 68

Uchwała nr XXIX/208/2005

w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 69

Uchwała nr XXIX/206/2005

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku.

artykuł nr 70

Uchwała nr XXIX/207/2005

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym.