główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała nr XXIX/205/2005

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2005 rok"

artykuł nr 72

Uchwała nr XXIX/204/2005

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2005 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 73

Uchwała nr XXIX/203/2005

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2005 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 74

Uchwała nr XXIX/202/2005

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2005 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 75

Uchwała nr XXIX/201/2005

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2005 Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie