główna zawartość
artykuł nr 76

Uchwała nr XXIX/200/2005

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2005 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 77

Uchwała nr XXIX/199/2005

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2005 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 78

Uchwała Nr XXIX/198/2005

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2005 rok.
artykuł nr 79

Uchwała Nr XXXIV/244/2005

Uchwała Nr XXXIV/ 244 / 2005 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 199 i 200 położonej w Opatowie przy ul. Widok. Na podstawie art. 18

artykuł nr 80

Uchwała Nr XXXIV/245/2005

Uchwała Nr XXXIV/ 245 / 2005 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 219/1 i 219/2 położonej w Opatowie przy ul. Widok. Na podstawie art.