główna zawartość
artykuł nr 26

Uchwała Nr XXXVI/256/2005

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

artykuł nr 27

Uchwała Nr XXXVI/255/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok

artykuł nr 28

Uchwała Nr XXXV/254/2005

w sprawie podjęcia przez gminę zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Opatów".

artykuł nr 29

Uchwała Nr XXXV/253/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2003 - 2007"

artykuł nr 30

Uchwała Nr XXXV/252/2005

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1058014 i 1059/13 położonej w Opatowie przy ul. Jagiełły.