główna zawartość
artykuł nr 31

Uchwała Nr XXXV/251/2005

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie

artykuł nr 32

Uchwała Nr XXXV/250/2005

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok

artykuł nr 33

Uchwała Nr XXXV/249/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok

artykuł nr 34

Uchwała nr XXXIV/243/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 rok

artykuł nr 35

Uchwała nr XXXIV/242/2005

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz w SPZZOZ - Szpitalu Powiatowym w Opatowie - w wyborach do Semu RP i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP.