główna zawartość
artykuł nr 41

Uchwała nr XXXIII/236/2005

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta OPATOWA

artykuł nr 42

Uchwała nr XXXIII/235/2005

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta OPATOWA

artykuł nr 43

Uchwała nr XXXIII/234/2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej - Publiczne Przedszkole w Opatowie

artykuł nr 44

Uchwała nr XXXIII/233/2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodó własnych jednostki budżetowej - Samorządowym Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

artykuł nr 45

Uchwała nr XXXIII/232/2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej - Samorządowym Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.