główna zawartość
artykuł nr 46

Uchwała nr XXXIII/231/2005

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i zabezpieczenia jej spłaty

artykuł nr 47

Uchwała nr XXXIII/230/2005

zmieniająca uchwałę Nr XXX/212/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu wykonywanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

artykuł nr 48

Uchwała nr XXXIII/229/2005

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/217/2005 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty.

artykuł nr 49

Uchwała nr XXXIII/228/2005

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/207/2005 z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym.

artykuł nr 50

Uchwała nr XXXIII/227/2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2005 r