główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR III/16/2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR III/16/2006 

 

 

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR III/15/2006

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

UCHWAŁA  NR III/15/2006

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR III/14/2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu płatności, sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór

UCHWAŁA NR III/14/2006

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR III/13/2006

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na obszarze Gminy Opatów.

UCHWAŁA NR III/13/2006