główna zawartość
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 106/2007

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 105/2007

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 21

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 104/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 103/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 102/2007

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2008 rok