główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 146/2007

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej i wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 145/2007

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 144/2007

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko pracy inspektora ds. księgowości podatkowej i powołania Komisji Rekrutacyjnej

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 143/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 142/2007

w sprawie powołania komisji odbioru przebudowanych pomieszczeń po Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Sienkiewicza w Opatowie