główna zawartość
artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 139/2007

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym ...

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 135/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 134/2007

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 133/2007

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 132/2007

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.