główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 121/2007

w sprawie projektu budżetu Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 120/2007

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 119/2007

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeńst

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 136/2007

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 114/2007

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg - ulic gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie miasta Opatowa.