główna zawartość
artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 118/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 117/2007

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w formie stypendium szkolnego.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 116/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 115/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 113/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.