główna zawartość
artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 239/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 238/2008

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 236/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 235/2008

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Podolu.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 234/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.