główna zawartość
artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 224/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Strzyżowicach.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 223/2008

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Strzyżowicach.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 219/2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Opatowie

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 222/2008

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie przy ul. Leszka Czarnego

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 221/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.