główna zawartość
artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 220/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 218/2008

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu

artykuł nr 73

Informacja do Zarządzenia nr 190/2008 Burmistrza...

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 217/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 216/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.