główna zawartość
artykuł nr 86

Informacja do Zarządzenia nr 194/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 06 marca 2008r.

artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 204/2008

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 203/2008

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Batalionów Chłopskich.

artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 202/2008

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Opatowie i Zochcinku

artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 201/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.