główna zawartość
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 268/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 267/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 266/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 265/2008

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Szerokiej

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 264/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.