główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 446/2009

w sprawie przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 443/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 442/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 441/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2009 rok.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 409/2009

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie